O nás

Spoločnosť VERIDA s.r.o sa špecializuje na vykonávanie komplexnej projektovej činnosti. Od architektonických konceptov cez grafické a modelové spracovanie architektonického diela s fotorealistickou vizualizáciou až po vypracovanie technickej dokumentácie vrátane špecifikácií a celkových nákladov stavby.

Služby, ktoré ponúkame, sú na najvyššej profesionálnej úrovni, čo potvrdzuje spokojnosť našich klientov aj rad certifikátov. Samozrejmosťou je u nás individuálny prístup ku každému klientovi, realizácia projektov na mieru a samozrejme kvalitný zákaznícky servis.

Prípravná a projektová činnosť je previazaná s inžinierskou činnosťou pri prerokovávaní projektov so správcami inžinierskych sietí a pri ich odsúhlasovaní orgánmi štátnej správy a samosprávy, či už na stupni územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.

Prioritou našej spoločnosti je vysoká profesionalita a odbornosť každého zamestnanca alebo spolupracovníka, kvalita a spoľahlivosť projektov, neustála modernizácia a rozvoj spolupráce nielen so slovenskými, ale i zahraničnými spoločnosťami.

Našimi hlavnými výhodami sú bohaté dlhoročné skúsenosti, flexibilita a komplexné služby, ktoré zahŕňajú všetky druhy činností spojených s investičnou výstavbou: zabezpečenie geologických a stavebno-technických prieskumov, geodetických zameraní pozemkov a stavieb, posudzovanie investičných zámerov, vyhotovenie znaleckých posudkov a spracovanie overovacích štúdií.

Poskytujeme aj konzultačnú činnosť, kedy Vám naši skúsení odborníci radi poskytnú poradenstvo v oblastiach prípravy, projekcie, realizácie a užívania stavby.

ISO 9001 ISO 14001 ISO 18001